Wat doen wij ?

  • Wij blijven klaar staan voor u en uw huisdier !
  • Alle afspraken die in onze agenda staan, gaan door, tenzij u er zelf voor kiest deze te verplaatsen naar een later moment.
  • Hoe aardig wij u ook vinden, wij geven u geen hand.
  • Wij letten nog meer op de hygiëne in de praktijk, ontsmetten onze handen, de tafels, instrumentarium, deurklinken, etc.

 

Wat vragen we van u ?

  • Wij vragen u niet naar de praktijk te komen als u verkoudheidsklachten, hoest of koorts heeft.
  • Voor alle niet noodzakelijke veterinaire handelingen zoals vaccinatie, castratie en sterilisatie vragen wij u te overwegen deze uit te stellen tot april. Twijfelt u of uw dier nog goed beschermd is en of een afspraak urgent is, overleg dan gerust met een van onze paraveterinairen.
  • Wij verzoeken u zo veel afstand houden tot de andere huisdiereigenaren in de praktijk.
  • Wij vragen u zoveel als mogelijk in de auto te wachten, wij geven een berichtje zodra u aan de beurt bent.
  • Wij vragen u te pinnen en niet contant te betalen.

 

Bedankt voor uw medewerking

Dierenartsenpraktijk de Zuidwesthoek